เพลงคืนความสุขสู่ประเทศไทย

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น

เพราะกำลังใจและความดีไม่เคยเสียเปล่า

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น

ขอเป็นกำลังใจให้น้องเยาวชนคนรุ่นใหม่หัวใจรักแผ่นดิน

ขอเป็นกำลังให้น้องเยาวชนคนรุ่นใหม่หัวใจรักแผ่นดิน ได้ปฎิบัติหน้าที่พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติเราอย่างเกิดผลมาก และเติบโตขึ้นเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีให้แผ่นดินเกิดนะครับ..

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน "คนรุ่นใหม่่หัวใจรักแผ่นดิน" รุ่นที่ 2

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน “คนรุ่นใหม่่หัวใจรักแผ่นดิน” รุ่นที่ 2

 

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น

รายการอันดามันทอล์ก “คนรุ่นใหม่หัวใจรักแผ่นดิน” รุ่นที่ 2

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน “คนรุ่นใหม่หัวใจรักแผ่นดิน” รุ่นที่ 2

 

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน “คนรุ่นใหม่หัวใจรักแผ่นดิน” รุ่นที่ 2
วันที่ 10-17 พฤษภาคม พ.ศ.2557
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นครปฐม และอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ภูเก็ต

 

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น

พื้นที่ชีวิตดีเพราะการเลือกที่ดีถูกต้อง

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น

พลิกฟื้นชุมชน เพื่อสังคมที่เข้มแข็ง

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น

คริสต์มาสท่าตะเกียบ 2013

คริสต์มาสท่าตะเกียบ 2013 ( คลิ๊ก!!! )

ร้องเพลงคริสต์มาสอวยพรตามบ้าน 2013 ( ภาค 2 )

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง 25 ธันวา คริสต์มาส

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น

ละครคริสตมาส งานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสตมาส

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น